Tối ưu MySQL Query Cache

March 2, 2018 admin 0

Một công việc đơn giản bạn có thể làm để có thể tăng tốc độ website đó là kích hoạt chế độ cache MySQL Query. […]

Reset MySQL root password

January 6, 2018 admin 0

Trong trường hợp bạn quên mất mật khẩu root MySQL, hãy thực hiện theo các bước sau để thay đổi mật khẩu MySQL root này. Stop MySQL service […]