Những nhà cung cấp VPS nên dùng

Nếu bạn đang có ý định sử dụng VPS, hãy lựa chọn một trong số các nhà cung cấp sau:

Linode, Ramnode, Iniz, Prometeus, Crissic, Rijx, DrServer, VPSDime, CatalystHost, WeLoveServers, i83, FTPit, FlipHost, CloudShards, Torqhost, Inception, Digital Ocean, Vultr, Wable, iWstack, Hostus

Danh sách tham khảo trên LowEndTalk.com